BOBBI BROWN FACE BRUSHES & TOOLS

 BLUSH BRUSH <br> Cọ Phấn Má Hồng  BLUSH BRUSH <br> Cọ Phấn Má Hồng

Bobbi Brown

BLUSH BRUSH
Cọ Phấn Má Hồng

Cọ Phấn Má Hồng

1,800,000₫

 CONCEALER BLENDING BRUSH <br> Cọ Che Khuyết Điểm  CONCEALER BLENDING BRUSH <br> Cọ Che Khuyết Điểm

Bobbi Brown

CONCEALER BLENDING BRUSH
Cọ Che Khuyết Điểm

Cọ Che Khuyết Điểm

980,000₫

 EYE BLENDER BRUSH <br> Cọ Phấn Mắt  EYE BLENDER BRUSH <br> Cọ Phấn Mắt

Bobbi Brown

EYE BLENDER BRUSH
Cọ Phấn Mắt

Cọ Phấn Mắt

1,050,000₫

 FACE BLENDER BRUSH <br> CỌ ĐA NĂNG DÙNG CHO PHẤN PHỦ, MÁ HỒNG, TẠO KHỐI  FACE BLENDER BRUSH <br> CỌ ĐA NĂNG DÙNG CHO PHẤN PHỦ, MÁ HỒNG, TẠO KHỐI

Bobbi Brown

FACE BLENDER BRUSH
CỌ ĐA NĂNG DÙNG CHO PHẤN PHỦ, MÁ HỒNG, TẠO KHỐI

Cọ Đa Năng Dùng Cho Phấn Phủ, Má Hồng, Tạo Khối

1,700,000₫

 FOUNDATION BRUSH <br> Cọ Tán Nền  FOUNDATION BRUSH <br> Cọ Tán Nền

Bobbi Brown

FOUNDATION BRUSH
Cọ Tán Nền

Cọ Tán Nền

1,350,000₫

 FULL COVERAGE FACE BRUSH <br> Cọ Đa Năng  FULL COVERAGE FACE BRUSH <br> Cọ Đa Năng

Bobbi Brown

FULL COVERAGE FACE BRUSH
Cọ Đa Năng

Cọ Đa Năng

1,500,000₫

 POWDER BRUSH <br> Cọ Phủ Phấn  POWDER BRUSH <br> Cọ Phủ Phấn

Bobbi Brown

POWDER BRUSH
Cọ Phủ Phấn

Cọ Phủ Phấn

2,100,000₫

 SHEER POWDER BRUSH <br> Cọ Tán Phấn Bột  SHEER POWDER BRUSH <br> Cọ Tán Phấn Bột

Bobbi Brown

SHEER POWDER BRUSH
Cọ Tán Phấn Bột

Cọ Tán Phấn Bột

1,500,000₫

 ULTRA FINE EYELINER BRUSH <br> Cọ Kẻ Mắt  ULTRA FINE EYELINER BRUSH <br> Cọ Kẻ Mắt

Bobbi Brown

ULTRA FINE EYELINER BRUSH
Cọ Kẻ Mắt

Cọ Kẻ Liner Mắt

900,000₫